PROPOZÍCIE

10.ročník

beh do vrchu

BANSKÉ - MLÁČKY

16. kolo Slovenského pohára v behu do vrchu 2018

14. kolo PATRIOT Vranovskej bežeckej ligy 2018

19. kolo Oblastnej bežeckej ligy Michalovce – Sobrance 2018

23. kolo Východoslovenskej mládežníckej ligy 2018

Usporiadatelia Športový klub Banské a Obecný úrad Banské
Termín 28.10.2018 (nedeľa)
o 12:00 (chlapci, dievčatá, deti),
o 14:00 (muži, ženy)
Miesto Banské (okr. Vranov n/T), štart pred kultúrnym domom
Trať 6,4 km – povrch asfalt
od kultúrneho domu ulicami obce Banské na vrch Mláčky
(vrchol stúpania smerom na Košice) , prevýšenie 326 m
Prezentácia v deň pretekov v kultúrnom dome:
od 11:30
(minimálne 30 minút pred štartom príslušnej kategórie)
Štartovné muži a ženy + dorast 7 eur (štartovací balíček) prihlásený od 1.10.2018 do 20.10.2018 (23:59)
prihlásení po 25.10.2018 - 10 eur (platba na mieste)
Registrácia www.beh.banskeml.sk/registracia >> On-line registrácia
Šatne kultúrny dom
Vyhodnotenie: v kultúrnom dome o 15:45
Informácie Michal IVANČO, Banské 324, 094 12 okr.Vranov n/T,
tel. 057/4490 172 alebo mobil 0905 654 004
www.bancanska10.sk
E-mail: INFO: skbanske1995@gmail.com
Poznámky: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícii.
Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené pretekárom počas pretekov.
Pretekári štartujú na vlastné riziko.
Pretekári musia dodržiavať pravidlá cestnej premávky.
U pretekárov štartujúcich v kategóriách Muži a Ženy sa vyžaduje lekárska prehliadka, nie staršia ako jeden rok.
Beží sa za každého počasia.

CENY:

Predškolský vek: "sladká" odmena pre každého pretekára
V mládežníckych kategóriách: prví traja vecné ceny
A-Muži M:(celkové poradie) Prví traja finančné ceny bez rozdielu
B-Muži M-40, C-M-50,
D-M-60,E- M70, M-Domáci
Prví traja finančné ceny (SVK)
F-Ženy (celkové poradie),
Ženy G,H,(SVK)
Prvé tri finančné ceny bez rozdielu
Prvé tri finančné ceny G,H (SVK)

KATEGÓRIE, DĹŽKY TRATÍ A ČASOVÝ ROZPIS:

D1 dievčatá – mladšie – 2014 (4 roky a menej)
Ch1 chlapci – mladší – 2014 (4 roky a menej)
80 m 12:05 hod.
D2 Dievčatá 2013 – 2011 (5 – 7 rokov)
Ch2 Chlapci 2013 – 2011 (5 – 7 rokov)
150 m 12:10 hod.
D3 Dievčatá 2010 – 2009 (8 – 9 rokov)
Ch3 Chlapci 2010 – 2009 (8 –9 rokov)
200 m 12:15 hod.
D4 Mladšie žiačky 2008 – 2007 (10 – 11 rokov)
Ch4 Najmladší žiaci 2008 – 2007 (10 – 11 rokov)
400 m 12:20 hod.
D5 Mladšie žiačky 2006 – 2005 (12 – 13 rokov)
Ch5 Mladší žiaci 2006 – 2005 (12 – 13 rokov)
400 m 12:30 hod.
D6 Staršie žiačky 2004 - 2003 (14 – 15 rokov)
Ch6 Starší žiaci 2004 - 2003 (14 – 15 rokov)
600 m 12:35 hod.
12:40 hod.
D7 Dorastenky 2002 – 2001 (16 – 17 rokov)
CH7 Dorastenci 2002 – 2001 (16 – 17 rokov)
6400 m 14:00 hod.
Muži:
A-Muži
(2000 - 1979) celkové poradie,
B-Muži M-40 (1978 - 1969) iba pretekári SVK,
C-Muži M-50 (1968 - 1959) iba pretekári SVK,
D-Muži M-60 (1958 - 1949) iba pretekári SVK,
E-Muži M-70 (1948 a starší) iba pretekári SVK,
Muži M-Ž-D (domáci)
Ženy:
F-Ženy
(2000 - 1984) celkové poradie
G-Ženy 35-49 (1983 - 1969) iba SVK,
H-Ženy nad 50 rokov (1968 a starší) iba SVK
6400 m 14:00 hod.

TRAŤOVÝ REKORD:

DLUGOŠ Andrej (Poľsko) 2010 23:30 min
ZÁTORSKA Izabela (Poľsko) 2014 29:34 min